Fritextsök

Örebro Teologiska Seminarium

Kund: Örebro Missionsskola, EFK (Evangeliska Frikyrkan)
År: 2011
Objektstyp:

Vi har gjort en invändig redesign av skolans flesta utrymmen, vilka stått näst intill oförändrade sedan byggnaden stod färdigbyggd 1983. Vissa delar har fått härmed fått ändrade funktioner och i en mindre omfattning har även viss ombyggnation skett, bl.a. så har alla klass, grupp och arbetsrum fått glaspartier ut mot allmänutrymmen, i ett led att göra lokalerna ”luftigare”. Hela skolan har fått ny kulörsättning, delvis också nya ytskikt. Flera av de publika rummen har också fått nya möbler och belysning, anpassade efter dagens behov.

Arbetet har gjorts i nära samverkan med en arbetsgrupp från skolan, för att uppnå ett resultat som så långt som möjligt uppfyller de komplexa behov en teologisk högskola har. Bl.a. så har ett helt nytt litet kapell skapats för enskilda eller mindre gruppers behov.

Invigning skedde hösten 2012 i samband med invigningen av EFKs nya Sverigekontor, vilket numer ligger på samma tomt.

 

Foton: Vendela Linder / Kapitän