Fritextsök

Uppdrag 2011

Ett urval utförda uppdrag av Kapitän under 2011:

E.ON  Örebro @ / Arkitektarbete / Design av nätstationer

Eterno Solution @ / Grafisk formgivning /Mönsterformgivning, katalog & profilmaterial

Evangeliska Frikyrkan @ / Inredningsarkitektarbete och textil inredning / Nytt Sverigekontor

Familjen Ohlsson / Arkitektarbete / Ombyggnad av villa

JB gymnasiet  Örebro @ /  Arkitekt- & inredningsarkitektarbete / Utbyggnad av gymnasieskola

JB gymnasiet Mölndal @ / Arkitektarbete / Omlokalisering

JB gymnasiet Uppsala @ / Arkitekt- & inredningsarkitektarbete / Ombyggnad av gymnasieskola, lokaler för frisörutbildning @

Knocks @ / Grafisk formgivning / Profilmaterial

Metodicum @ / Illustrationer / Profilmaterial

M.O.M  Mats Olsson Material @ / Arkitektarbete / Utbyggnad showroom

Real Good @ / Illustrationer / Profilmaterial

Twistin´ @ /  Grafisk formgivning / Logotype

ÖBOs huvudkontor @ / Inredningsarkitektarbete / Ombyggnad entréhall

Sofiagården @ / ÖBO @ /Grafiskt formgivning / Nytt in- & utvändigt skyltprogram

ÖBO lokaler Vivalla @ / Arkitektarbete / Centrumförnyelse

Örebro Folkhögskola  Vivalla @ / Textil inredning / Ombyggnad

Örebro Missionsskola @ / Arkitekt- inredningsarkitektarbete och textil inredning / Ombyggnad