Fritextsök

Uppdrag 2014

Ett urval utförda uppdrag av Kapitän under 2014:

Cyklos @ / Produkt- och grafisk formgivning / Cykelparkering och utemiljö

Emådalsschakt Mörlunda / Illustrationsarbete

E.ON  Örebro @ / Arkitektarbete / Design av nät- och transformatorstationer

Familjen Rickardt / Arkitektarbete / Fritidshus på ö i norra Vättern

Hållstugans galleria Örebro / ÖBO lokaler @ / Ombyggnad och upprustning av galleriatorg

Nordica Assistans @ / Arkitekt- och inredningsarkitektarbete / Ombyggnad och gestaltande samt textil inredning för huvudkontor i Örebro

Närkes Boförvaltning Örebro /Arkitektarbete / Ombyggnad av flerbostadshus

Psykoterapigruppen (Region Örebro län) @ / ÖBO lokaler @ / Arkitektarbete / Ombyggnad av terapilokaler för psykologistuderande i Örebro

Real Good @ / Illustrationer / Profilmaterial

Sveas Café & Bageri @ / Grafisk formgivning / Förpacknings- och profilmaterial

Twistin´ @ /  Grafisk formgivning / Profilmaterial

Tyréns @ / Arkitekt- och inredningsarkitektarbete / Ombyggnad och gestaltande samt textil inredning för nytt Regionkontor i Örebro

Unionen  / ÖBO lokaler @ / Arkitektarbete / Ombyggnad/utökning  av kontor i Örebro

ÖBO lokaler (ÖrebroBostäder) @ / En mängd ej ovan nämnda olika uppdrag av olika storlek och art