Fritextsök

Uppdrag 2015

Ett urval utförda uppdrag av Kapitän under 2015:

Cyklos @ / Produkt- och grafisk formgivning / Cykelparkering och utemiljö

E.ON  Örebro @ / Arkitektarbete / Design av utsmyckning och avskärmning för nät- och transformatorstationer

HSB Brf Loet Örebro  @ /Arkitektarbete / Färgsättning av flerbostadshus

JMS Vattenrening @ /Arkitektarbete / Ombyggnad av huvudkontoret i Örebro

Nordica Assistans @ / Arkitekt- och inredningsarkitektarbete / Ombyggnad och gestaltande samt textil inredning för huvudkontor i Örebro

OBOS / Myresjöhus  @ / Arkitekt- & detaljplanearbete

Real Good @ / Illustrationer / Profilmaterial

Scandinavian Luxepool @ / Grafisk formgivning / Marknads- och profilmaterial

Sveas Café & Bageri @ / Grafisk formgivning / Förpacknings- och profilmaterial

Svebio @ / (Svenska Bioenergiföreningen) / Inredningsarkitektarbete / Uppgradering av inredningen för huvudkontoret i Westmanska Palatset i Stockholm.

Tyréns @ / Arkitekt- och inredningsarkitektarbete / Ombyggnad och gestaltande samt textil inredning för Regionkontoret i Örebro

ÖBO lokaler (ÖrebroBostäder) @ / En mängd ej ovan nämnda olika uppdrag av olika storlek och art