Fritextsök

Publicerad 2021-10-27 av Jonas Linder

Fålar fem

Bild nr 1909 | Fålar fem | Illustration av Jonas Linder © 2019 |

2019 års julkort.

FÅLAR FEM.

STAFFAN STALLEDRÄNG är en nordisk och engelsk version av berättelsen om martyren Sankt Stefan. Vilken enligt Apostlägärningarna i Bibeln stenades omkring år 35 och blev därmed den förste kristne martyren.

Enligt en tradition var Staffan stallknäckt hos Herodes. Efter att ha sett Betlehemsstjärnan skyndade han sig till Herodes och proklamerade att judarnas nye konung var född. Konungen svarade att det var lika omöjligt som att den stekta tupp han just blivit serverad skulle resa sig upp och gala. Vilket strax därefter hände och tuppen skall i galandet ha yttrat ”Kristus är född!”. P.g.a detta lät Herodes stena Staffan. Många tolkningar, varianter och traditioner har förekommit under årens lopp.
”Staffansvisan” är en svensk luciasång, ofta framförd av stjärngossar. Ursprungligen hörde dock visan hemma vid Annandag Jul, vilken också är Staffansdagen.

Det finns många varianter på Staffansvisan, den jag har tagit med i bilden är denna:

Staffan var en stalledräng.
Håll dig väl fållen min.
Han vattnade de fålar fem.
Allt för den ljusa stjärnan.
Ingen dager synes än, synes än.
Men stjärnorna på himmelen de blänka.

Publicerat av Jonas Linder

Vad tycker du?

*Din epost visas endast för moderator