Fritextsök

Grillska gymnasiet Örebro

Kund: Four Front. Drivs idag av Stiftelsen Stadsmissionsns skola.
År: 2002-2004, ...2011
Objektstyp:

Grillska gymnasiet i Örebro var den första skolan vi fick rita åt f.d. JB gymnasiet. Den ligger i Bettorp, lite norr om centrum längs riksväg 50. Tidigare härbärgerade olika arbetsmarknadsutbildningar (AMU)  i lokalerna. Med åren hade de farit rätt illa och hade sjangserat rätt rejält när vi 2001 startade projektet.

Vårt engagemang innebar en övergripande arkitektroll, med White Arkitekter och Structor som samarbetspartners i projekteringen. Från mer byggmässigt arkitektarbete ända fram till inredning, textilier och utsmyckning, det senare svarade vi helt själva för.

Skolan är på ca 6000 m2 och uppfördes huvudsakligen i tre olika etapper under åren 2002 till 2004, men har byggts ut och förändrats ett antal gånger sedan dess, senast 2010, då även JBs dåvarande regionsledning (”stab”) bereddes utrymmen i skolan. Skolan är inrymd i två olika huskroppar, ursprungligen från 60-70 talen och samsas med ett antal andra verksamheter, både företag, utbildningar och en restaurang.

Vår uppdragsgivare var Örebrobaserade utbildningsföretaget FourFront, som då var en del (region) av John Bauergymnasiet, senare JB gymnasiet, med Lars Augustsson som vår närmaste samarbetspartner.  Skolan är idag en del av Stiftelsen Stadsmissionens skola. Fastighetsägare vid denna skola är Länsgården.

Övriga skolor som vi i sin helhet ritade åt John Bauergymnasiet var i KarlstadEskilstuna, Västerås och Uppsala. Vi var även involverade i andra John Bauergymnasier/JB gymnasier i mindre omfattningar, framförallt inför ombyggnaden av ”ursprungsskolan” i Jönköping 2013.

I juni 2013 lades all verksamhet inom JB koncernen ned. Samtliga skolor vi ritade togs över av andra ägare och drivs vidare på så sätt.